Praktische informatie

Kosten

(Telefonische) kennismaking : gratis (ca. een half uur)
Uitgebreide intake : 50 euro (1 á 1,5 uur)
Counseling: 70 euro (1 á 1,5 uur)
Coaching, Leefstijladvies e.d.: 50 euro (1 á 1,5 uur)
Massage/Voetreflextherapie: 25 euro (ca. 1 uur)
Handmassage: 12.50 (ca. half uur)
Reiki: € 12,50 (ca. half uur)
Quantum Touch: € 12,50 (ca. half uur)

Voordeelkaarten (te betalen bij eerste behandeling):
5 keer Coaching/lijfstijladvies e.d.: 200 euro
5 keer Counseling: 300 euro
5 keer Massage: 100 euro
5 keer Reiki/Quantum Touch/Handmassage/voetreflextherapie: 60 euro

NB. De prijzen voor massage, reiki, quantum touch en voetreflex therapie houd ik expres zo laag mogelijk om het voor iedereen toegankelijk te maken. Wie meer kan en wil betalen, mag natuurlijk altijd een hogere vergoeding geven.

Vergoedingen

Voor informatie over welke behandelingen van Praktijk KrachtVoGeL vergoed worden door jouw zorgeverzekeraar adviseer ik je te kijken op de website van het CAT: https://www.catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars/ of neem contact op met je eigen zorgverzekeraar.

De prestatiecodes die ik hiervoor gebruik zijn:
– Coaching: 24505
– Counseling: 24506
– Energetische therapie: 24012

Beroepsvereniging en Geschilleninstantie

Praktijk KrachtVoGeL is Level 3-erkend door stichting Complementair Aanvullende Therapeuten (st. CAT) onder registratienummer: CM1399-21-06-18 en werkt derhalve volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl.

Privacy (wet AVG)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een cliëntendossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Dit dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen van de betreffende cliënt. Praktijk KrachtVoGeL doet er alles aan om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens van cliënten en ervoor zorg dat onbevoegden hier geen toegang toe hebben. Tijdens het intakegesprek ontvangt u een privacy document ter ondertekening waarin u geïnformeerd wordt over welke gegevens in uw cliëntendossier opgeslagen worden en waarom. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de volgende website: https://hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen/wgbo

klik hier voor een voorbeeld van de behandelovereenkomst van Praktijk KrachtVoGeL

klik hier voor een voor een voorbeeld van het Privacydocument van Praktijk KrachVoGeL

.